ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 
 
ردیف عنوان رویکرد دبیرعلمی دبیر اجرایی و شماره تماس
1 اکتشاف ( زمین شناسی اقتصادی، اکتشافات ژئوشیمیایی، اکتشافات ژئوفیزیکی، بررسی های فنی اقتصادی و معدنی،اکتشافات نوین،عناصر نادر خاکی،علوم گوهر) مهندس محمد باقر دری  مهندس حمید قدیم زاده/ 64592425
2 زمین شناسی بنیادین (پترولوژی، چینه و فسیل شناسی،نقشه زمین شناسی، زمین شناسی نفت و دیاپیریسم، زمین شناسی کواترنری و سنگ رسوب)  دکتر مسعود زمانی پدرام  مهندس سارا سلیمانی/ 64592268
 
3 زمین ساخت، زمین لرزه، لرزه شناسی و مهندسی زلزله دکتر مرتضی طالبیان  مهندس سمیه حبیبی/64592245
4 زمین شناسی دریایی، اقیانوس شناسی، رسوب شناسی و محیطهای رسوبی و ژئوفیزیک دریا  دکتر خلیل بهار فیروزی  مهندس افشین کریمخانی/64592229
5 زمین شناسی زیست محیطی، پزشکی و کشاورزی  مهندس فرح رحمانی مهندس عباس عینعلی/44247300 داخلی109
6 ژئومتیکس و ژئوفیزیک هوایی مهندس شهیندخت ابوالمعالی  مهندس لیلی فتح اله پور/64592435
7 مخاطرات زمین شناختی،زمین شناسی مهندسی و آب زمین شناسی  دکتر ایمان انتظام سلطانی  مهندس پریناز رسولی/64592431
8 کانه آرایی و فراوری مواد معدنی  مهندس احمد امینی  مهندس فریبا حلمی/64592265
9 روشهای آنالیز دستگاهی در مواد معدنی  مهندس فرانک پورنوربخش  مهندس مهدی امیری/64592373
10 میراث زمین شناختی، ژئوتوریسم و غارشناسی  مهندس علیرضا امری کاظمی  دکتر نازنین بدری/64592469
11  آموزش علوم زمین دکتر محمدحسن بازوبندی و دکتر مریم عابدینی  مهندس عاطفه هاشمی/64592492
12  علوم زمین و اقتصاد مقاومتی  دکتر مهران حیدری  مهندس امید اردبیلی/44241376تاریخ درج : دوشنبه 18 بهمن 1395
تعداد بازديد از اين صفحه : 4746
آخرين تاريخ بازديد :3 تير 1397  1:19
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :