ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
برگزار کننده: شرکت تعاونی مصرف کارکنان سازمان زمین شناسی کشور
حامیان علمی و معنوی:
دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه بیرجند

 دانشگاه صنعتی شاهرود
دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشگاه صنعتی اراک
دانشگاه فرهنگیان
پژوهشکده علوم زمین

کمیسیون ملی یونسکو- ایران
 سازمان نقشه برداری کشور
پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور
مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

انجمن کواترنری ایران
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران    تاریخ درج : دوشنبه 18 بهمن 1395
تعداد بازديد از اين صفحه : 3468
آخرين تاريخ بازديد :1 تير 1397  14:25
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :