ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
نوع دسته بندی سخنران 1 سخنران2 سخنران 3 سخنران4

زمین شناسی بنیادین

 (ویژه افتتاحیه)  
 (ویژه اختتامیه)

 

رویکرد میراث زمین شناختی، ژئوتوریسم و غارشناسی

 

 رویکردژئومتیکس و ژئوفیزیک هوایی

   

رویکرد زمین ساخت، زمین لرزه، لرزه شناسی و مهندسی زلزله

 

رویکردآموزش علوم زمین

 

زمین شناسی دریایی، اقیانوس شناسی، رسوب شناسی و محیطهای رسوبی و ژئوفیزیک دریا

 

 

رویکرد مخاطرات زمین شناختی، زمین شناسی مهندسی و آب زمین شناسی

 

کانه آرایی و فراوری مواد معدنی

   

روشهای آنالیز دستگاهی در مواد معدنی

   

علوم زمین و اقتصاد مقاومتی

   

اکتشاف ( زمین شناسی اقتصادی، اکتشافات ژئوشیمیایی، اکتشافات ژئوفیزیکی، بررسی های فنی اقتصادی و معدنی،اکتشافات نوین،عناصر نادر خاکی،علوم گوهر)


تاریخ درج : سه شنبه 26 بهمن 1395
تعداد بازديد از اين صفحه : 3857
آخرين تاريخ بازديد :2 تير 1397  9:58
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :