ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
  

 محورهای رویکرد دریایی:

1-     رسوب شناسی و محیط رسوبی مناطق ساحلی و فراساحلی

2-     ویژگی های ژئوشیمیایی نهشته های دریایی

3-     ژئوفیزیک دریایی

4-     ژئومورفولوژی نواحی ساحلی

5-     شیمی آب دریا در مناطق ساحلی و فراساحلی

6-     مهندسی و مورفودینامیک ساحلی تاریخ درج : سه شنبه 5 بهمن 1395
تعداد بازديد از اين صفحه : 639
آخرين تاريخ بازديد :3 مهر 1397  17:56
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :