ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :

 

محورهای مخاطرات زمین شناختی، زمین شناسی مهندسی و آب زمین شناسی

 

محورهای مخاطرات زمین شناختی، زمین شناسی مهندسی و آب زمین شناسی بعنوان بخش های  اصلی علم  زمین شناسی کاربردی شناخته شده و نقشی اساسی در مطالعات عمرانی و توسعه پایدار در کشور دارند.  امید است  در همایش پیش رو فرصتی برای هم اندیشی و ارائه اخرین مطالعات و دست اوردها در این علوم بوجود اید . سر فصل های اساسی این محور های مطالعاتی  به شرح زیر می باشند.

مخاطرات زمین شناختی : به آن دسته از رخداد هایی اطلاق می گردد که در رابطه با فعالیتهای زمین شناسی و یا فعالیتهای وابسته به آن اتفاق افتاده و آثار ناشی از آن زندگی انسانها و محیط زیست  را تحت شعاع خود قرار می دهد. کشور ما از نظر تنوع و رخداد مخاطرات زمین شناختی جایگاه شناخته شده ای در جهان دارد. این مخاطرات می توانند شامل ، فرونشست، فروچاله ها ،  شکافهای طولی  ، ناپایداری های دامنه ای ، خاکهای مسئله دار ، سیل ، ریزش زمین  ودیگر مخاطرات مرتبط باشند .

زمین شناسی مهندسی : زمین شناسی مهندسی عبارت از کاربرد دانش و اطلاعات زمین شناسی در فعالیت های عمرانی است . سر فصل های مهم این بخش عبارت از  مطالعات مکانیک سنگ و خاک ، ژئوتکنیک ، مطالعات ساختگاه  سد ها ، تونل ها ،شریان های حیاتی  و  تاسیسات زیرزمینی  می باشند.

آب زمین شناسی : علم مطالعه و بررسی آب در داخل زمین است. این علم در مورد پیدایش ، چرخش و توزیع آب در داخل زمین، ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آب های زیرزمینی و تأثیر متقابل آب و زمین و ارتباط آن با موجودات زنده بحث می کند. سر فصل های مهم این بخش عبارت از  روش های تهیه نقشه های کاربردی آب زمین شناسی ، شناسائی منابع آبی زیرزمین کشور و روش های جدید اکتشاف این منابع ، شناسائی خصوصیات ابخوان ها ، مطالعات کیفی آب ، آب های کارستیک ، مدل های کمی و کیفی آبهای زیرزمینی  و مدیریت استفاده از ابهای زیرزمینی می باشند

 

 

 

 

تاریخ درج : دوشنبه 6 دى 1395
تعداد بازديد از اين صفحه : 702
آخرين تاريخ بازديد :30 خرداد 1397  17:9
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :