ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :

محورهای زیر رویکرد فسیل شناسی و چینه شناسی

 • تازه های دیرینه شناسی
 • ریز دیرینه شناسی
 • دیرینه شناسی بی مهره گان
 • دیرینه شناسی مهره داران
 • دیرینه شناسی گیاهی
 • پالینولوژی دیرینه
 • آثار فسیل ها
 • دیرینه شناسی کواترتری
 • بوم شناسی دیرینه
 • جغرافیایی زیستی دیرینه
 • چینه نگاری زیستی
 • انقراض های مهم و عوامل تاثیر گذار بر آن
 • کاربرد دیرینه شناسی در اکتشافات ذخایر هیدروکربنی
 • کاربرد دیرینه شناسی در زمین باستان شناسی
 • سنگ شناسی چینه ای
 • زمان زمین شناسی
 • زمان چینه ای
 • ویژگی های سنگی و تکتونیکی لایه
 • ویژگی مغناطیس پس مانده لایه ها
 • بررسی ناپیوستگی و تغییرات سطح آب
 • ویژگی ایزوتوپی لایه ها
 • بررسی توالی ها و سیکل های چینه شناسی
 • بررسی رویدادهای چینه شناسی
 • ارتباط چینه نگاری و سنگ های آذرین
 • ارتباط چینه نگاری و خاکسترهای آتشفشانی
 • ویژگی خاک شناسی خاک های فسیل
 • ویژگی های شیمیایی لایه ها
 • ویژگی های زمانی لایه ها
محورهای زیر رویکرد زمین شناسی نفت و دیاپیریسم
 1. زمین شناسی نفت 
 • زمین­شناسی تحت­الارضی
 • چینه­شناسی تحت­الارضی
 • سیستم­های نفتی
 • دیاپیریسم
 • زمین­شناسی ساختمانی و تکتونیک
 • زمین شناسی و مدلسازی مخازن هیدروکربوری
 • الکتروفاسیس و تعیین گونه­های سنگ مخزن
2. اکتشاف منابع هیدروکربوری
 • ژئوفیزیک
 • ژئوشیمی نفت
 • چاه­پیمائی
 • ارزیابی سازندهای نفت­دار

3. مخاطرات زمین­شناسی و زیست­محیطی اکتشاف و استخراج میادین نفتی 

 • نشت­های طبیعی سطح زمین
 • آلودگی­های مرتبط با صنعت حفاری
 • مکان­یابی تاسیسات نفتی

4. اقتصاد نفت

 

محورهای زیر رویکرد پترولوژی

 • پتروگرافی و کانی شناسی سنگ های آذرین و دگرگونی
 • پترولوژی و ژئوشیمی
 • سنجی واحدهای سنگی ایران زمین (ژئوکرنولوژی)
 • ماگماتیسم و دگرگونی ایران
 • پالئومغناطیس
 • ژئوشیمی ایزوتوپ ها
 • ژئودینامیک مجموعه های آذرین و دگرگونی
 • پتروژنز و یافته های جدید سنگ شناسیمحورهای زیر رویکرد زمین شناسی کواترنری

 دوره کواترنری یا زمانی که در آن بسر می بریم از هر زمان دیگری مهمتر جلوه می کند چرا که علیرغم مدت زمان کوتاه آن شدت و دامنه تغییراتی که زمین بخود دیده چشمگیر است. گسترش پستانداران، یخچال ها، رابطه انسان با محیط اطراف آن را از بسیار جهات با سایر ادوار متمایز مینماید. تغییرات سریعی که زمین در این زمان تجربه می کند انسان را با چالش های بزرگی روبرو کرده است و از اینروست که زمین شناسی کواترنری و علوم وابسته به آن به تنهایی به اندازه تمام گرایش های زمین شناسی ابزار و تخصص های خود را توسعه داده است. جای بسی شگفتی است که یخچال ها با این سرعت در دوره ای که از آن به عنوان دوره گسترش یخچال ها نام میبریم در حال ناپدید شدن هستند. گسترش شهرهای جدید، توسعه زیر ساخت ها، مقابله با مخاطرات زیست محیطی، گرمایش زمین و چالش دسترسی به منابع آب و غذا و فرسایش خاک تعدادی از عناوین چالش های امروز ما در دوره کواترنری است. بر این اساس، برخی از سرفصل های زیر جهت تهیه مقاله پیشنهاد می شوند:

 

 • رخساره ها، محیط های رسوبی و چینه شناسی سکانسی واحدهای رسوبی کواترنری
 • روش های سن سنجی واحدهای رسوبی کواترنری
 • بررسی های زیر سطحی رخساره های کواترنری
 • مطالعه و کنترل ریز گردها و راههای مقابله با آنها
 • راهکارهای سازگار با محیط زیست و اقتصاد و استانداردهای جدید برای مقابله با چالش های اقلیمی و زیست محیطی
 • مطالعه و کنترل تغییرات دریا ها و دریاچه ها با استفاده از روش های دورسنجی و برداشت های صحرایی و عینی
 • توسعه روش های سن سنجی برای مطالعات دیرینه لرزه و زمین باستان شناسی
 • مطالعه آنشفشان های جوان و فعالیت آنها
 • شناسایی منابع قرضه و ساخت سازه های مدرن
 • مطالعه فروچاله ها با استفاده از روش های ژئوفیزیکی

 

 

محورهای زیر رویکرد نقشه های زمین شناسی

ھدف رویکرد زمین شناسی بنیادی از قرار دادن این شاخه در سی و پنجمین گردهمایی علوم زمین، فراهم نمودن زمینه گفتگو، بحث و هم اندیشی در مورد این فرآیند مهم و حیاتی در اجرای درست طرح های عمرانی است. در این بخش همکاران و مسئولان محترم تهیه نقشه های زمین شناسی میتوانند تجربیات و نتایج تحقیقات خود را به صورت مقاله پژوهشی-کاربردی ارایه نمایند. برای این منظور مثال هایی از سرفصل ها جهت تهیه مقاله پیشنهاد می شوند:

 • روشهای نوین در تهیه نقشه های زمین شناسی در ایران و جهان
 • روشهای مختلف تهیه و ارایه لژاند در نقشه های زمین شناسی ایران و جهان
 • مقایسه نقشه های زمین شناسی ایران و جهان در مقیاس های مختلف
 • روش تهیه نقشه زمین شناسی ساختمانی - کاربردها
 • اهمیت تهیه نقشه های زمین شناسی در طرحهای عمرانی و پژوهشی
 • معایب و مزایای استفاده از GPS در فرآیند تهیه نقشه های زمین شناسی کاربردی
 • چگالی برداشت در نقشه های زمین شناسی در مقیاس های مختلف
 • روش های تهیه نقشه های زمین شناسی کاربردی در مناطق شهری
 • روش های تهیه نقشه سه بعدی در مناطق شهری و استراتژیک
 • اهمیت استاندارسازی بخش های مختلف فرآیند تهیه نقشه های زمین شناسی کاربردی
 • اهمیت تهیه نقشه های زمین شناسی پهنه بندی خطر
 • روش های برداشت و تهیه نقشه های زمین شناسی در مناطق دگرگونی (آذرین، رسوبی، کواترنری)
 • نقشه های زمین شناسی و فراوری دانش در علوم زمین
 • تهیه نقشه های زمین شناسی کاربردی و موضوعی
 • کاربرد نقشه های زمین شناسی در عمران، مدیریت شهری، منابع معدنی، آب و نفت و ...

 

 

 

تاریخ درج : دوشنبه 6 دى 1395
تعداد بازديد از اين صفحه : 888
آخرين تاريخ بازديد :30 خرداد 1397  19:3
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :