ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 همگام با پیشرفت روز افزون فناوری در جوامع امروزی ، ذخیره سازی منسجم و ساختارمند اطلاعات در قالب پایگاه های داده و امکان استفاده از آنها در تمام زمینه ها ضرورت دارد. تحقق این امر منجر به صرفه جویی در وقت و هزینه و حفظ دانشی می شود که صرف تولید این داده ها شده است.

در این راستا نیاز به مدیریت بهینه داده های علوم زمین بمنظور بهره برداری از ذخایر معدنی که یکی از مهمترین مزایای رقابتی و اقتصادی ایران است، حیاتی می باشد. پیرو موارد ذکر شده، ایجاد پایگاه جامع داده های علوم زمین می بایست از اولویت های چشم انداز توسعه کشور قرار گیرد.

ازاینرو برگزاری سمینار تخصصی با عنوان"نقش پایگاه جامع داده های علوم زمین در جذب سرمایه گذاری و اقتصاد مقاومتی" بمنظور فراهم نمودن بستری مناسب جهت هم اندیشی صاحبنظران و تصمیم گیران این حیطه در راستای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی در دستور کار پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور به عنوان یکی از مجموعه های پیشرو در مقوله مدیریت داده ها، قرار گرفت.

لذا مشارکت و مساعدت متخصصین و پژوهشگران داخلی و خارجی می تواند اهداف تعریف شده در محورهای سمینار را تحقق بخشد و گام بلندی در ایفای نقش بنیادی پایگاه داده های علوم زمین در شکل گیری هر چه بهتر اهداف اقتصاد مقاومتی است. 

 

محورهای سمینار:

·         صیانت از سرمایه های ملی از طریق مدیریت داده های علوم زمین

·         ایجاد جذابیت سرمایه گذاری و رونق کسب و کار با توسعه پایگاه جامع داده های های علوم زمین

·         ایجاد یک سیستم تصمیم ساز کلان برای پروژه های اقتصادی و عمرانی با بکارگیری داده های علوم زمین

·         کسب اعتبار جهانی از طریق ارائه متمرکز داده های استاندارد علوم زمین

 

تاریخ درج : دوشنبه 18 بهمن 1395
تعداد بازديد از اين صفحه : 714
آخرين تاريخ بازديد :2 تير 1397  0:41
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :